Geconsolideerde kerncijfers 31 december 2018

(In miljoen USD)

Geconsolideerde jaarrekening

IFRS 11

Proportionele Consolidatie

Omzet

87.7

 171.6

EBITDA

27.5

67.4 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

8.5

22 

Geconsolideerd resultaat na belastingen

-16.1

-16.18 

Geconsolideerde balans

Eigen vermogen

462.8

462.8 

Financiële schulden

386.9

386.9 

Totale activa

904.3

1,228 

Gegevens per aandeel

Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode

57.045.439

 57.045.439