Geconsolideerde kerncijfers 31 december 2019

(In miljoen USD)

Geconsolideerde jaarrekening

IFRS 11

Proportionele Consolidatie

Omzet

136,7

 225,1

EBITDA

47,3

100,9 

Bedrijfsresultaat (EBIT)

15,4

34,4 

Geconsolideerd resultaat na belastingen

-13,2

-13,2 

Geconsolideerde balans

Eigen vermogen

448,9

448,9 

Financiële schulden

405,4

709,8

Totale activa

909,8

1.229,6 

Gegevens per aandeel

Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen tijdens de periode

57.226.737

 57.226.737