De Algemene Vergadering van 17 mei 2022 heeft beslist een bruto dividend uit te keren van EUR 0,08 per aandeel. Het netto dividend bedraagt EUR 0,056 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing). Het dividend wordt uitbetaald op 25 mei 2022 (ex-date 23 mei – record date 24 mei).